Hjälp

Med anledning av Covid-19 har vi sammanställt information angående det här.


VAD BETYDER UTROPSPRIS?

Utropspriset är en prisbedömning/värdering som Bålsta Auktionshall har gjort för varje objekt.
Detta har inte mycket med själva budgivningen att göra då ett utrop kan vinnas för både långt under samt långt över utropspriset.
Utropspriset är en marknadsanpassad värdering som kan tolkas som en prisindikation baserat på tidigare försäljningar.


VAD ÄR ETT MAXBUD

Om man av någon anledning inte vill eller kan följa det objekt man är intresserad av under själva auktionsavslutningen så kan man lägga ett anbud. Det betyder att man bestämmer sig för vad man som mest är villig att betala för ett objekt och registrerar detta bud. Ditt sk. "maxbud" innebär att det är den högsta summa som du är villig att betala. Systemet bevakar sedan budgivningen på objektet automatiskt åt dig. Budgivningen följer en viss standardbudstege och bevakar så förmånligt som möjligt för köparen. Dvs har du lagt ett bud på 2000kr och budgivningen slutar på 1500kr så köper du objektet för 1500kr.
När ett maxbud har lagts kommer ditt bud automatiskt att höjas varje gång någon annan bjuder på samma objekt, och alltid med lägsta möjliga bud.
Detta pågår tills någon lägger ett bud högre än ditt lagda maxbud. Om två personer lägger samma maxbud är den den som först lagt sitt bud som vinner/ har företräde.  Du kan alltid höja ditt maxbud utan att det resulterar i en budgivning mot sig själv. Det går inte att sänka sitt maxbud.

 

HUR SER BUDSTEGEN UT?

Varje budgivning startar med 100kr. Därefter stiger budet med följande intervall:

100- 500kr, varje bud ökar med 25kr 
500- 1500kr, varje bud ökar med 50kr 
1500- 5000kr, varje bud ökar med 100kr 
5000- 10000kr, varje bud ökar med 250kr
10000- 50000, varje bud ökar med 500kr
50000- <, varje bud ökar med 1000kr

 

VARFÖR MOTSVARAR INTE TRANSPORTKOSTNADEN PORTOT PÅ ETT VANLIGT BREV?

Självklart erbjuder vi så förmånlig frakt som det går för våra kunder, dock blir det alltid dyrare än att skicka ett vanligt brev mellan två privatpersoner.
Vi skickar alltid våra frakter med Schenker eller privata proffessionella åkerier, detta för att vi t.ex. måste ha spårbarhet och försäkring på de varor vi skickar. Det innebär också en administrativ kostnad för oss att hantera frakter, t.ex. mottagning av fraktbeställning, emballage, packning och beställning av transporter. Vi strävar efter att hålla ned fraktkostnaderna så mycket det bara går, jämför oss gärna med andra Auktionshus, så ser du att vi ligger väsentligt lägre i pris.

 


KAN MAN SE SÅLDA VAROR PÅ NYA HEMSIDAN?

Det kan man göra. När man söker efter varor finns ett fält till höger om sökfältet där det står "pågående". Där kan välja att trycka i "arkiv" och då få tillgång till alla objekt som har sålts på vår nya hemsida.

 


VARFÖR KOMMER DET AUTOMATISKA BUD DIREKT EFTER ATT JAG HAR LAGT MITT BUD?

Detta beror på att en annan budgivare har lagt ett anbud med ett maxbud som överstiger det bud som precis lades. Detta kommer att pågå tills dess att det läggs ett bud som överstiger tidigare lagda maxbud.

 


VAD ÄR ETT BEVAKNINGSPRIS?

Ett bevakningspris är det lägstapris som säljaren vill sälja sitt objekt för. Budgivningen måste alltså uppnå bevakningspriset för att objektet ska bli sålt.
Bevakningspriset är dolt men ligger alltid under utropspriset. Lägger man ett bud som inte uppnår bevakningspriset så står det i röd färg "bevakningspris ej uppnåt". När ett bud uppnår bevakningspriset står det istället i grön färg "bevakningspris uppnått"

 


VAD ÄR DROIT DE SUITE?

droit de suite, eller "följerätt" som det också kallas, är en lagstadgad avgift som kan tillkomma vid inköp av konstverk. Syftet är att ge konstnären eller dess arvingar/familj ersättning vid vidareförsäljningar av deras verk. Följerätten är aktiv i 70 år efter konstnärens död. Avgiften är högst 5% av klubbat pris och tillkommer på köparens faktura. Det står alltid på objektet om det har följerätt.

 

NÄR MÅSTE JAG HÄMTA DET SOM JAG HAR ROPAT IN?

Inrop ska avhämtas senast 7 dagar efter avslutad auktion. Därefter står varorna oförsäkrade och en lageravgift om 10kr/per objekt och dag utgår.

 


VARFÖR KAN JAG INTE SE SAKER SOM JAG HAR KÖPT/SÅLT PÅ GAMLA SIDAN?

När vi uppgraderade vår hemsida så bytte vi även server samt webb-hotell. Det innebär i praktiken att alla transaktioner utförda på den gamla sidan inte har förts över till vår nya hemsida. Finns det ett stort behov att återfå viss information det gamla systemet är det möjligt komma in till oss i hallen för att få en papperskopia av den önskade informationen.

 Hjälp


JAG HAR GLÖMT MITT LÖSENORD, OCH ÄVEN NÄR JAG SKICKAR EFTER ETT NYTT SÅ FUNGERAR DET INTE.

Har man glömt sitt lösenord går det skicka efter ett nya genom att trycka på "Glömt logindata?" som finns under inloggningsrutan. Då skickas ett mail med nya inloggningsuppgifter till den den mailadress som angavs vid registreringen. För att få det nya lösenordet att fungera måste man trycka på länken i mailet för att aktivera lösenordet. Utan att göra detta kommer det inte att gå att logga in med det nya lösenordet.

 


HUR GÖR JAG OM JAG VILL SÄLJA SAKER HOS ER?

Det finns olika alternativ för hur du kan gå tillväga
Kom in till oss med dina objekt under våra öppettider.
Maila in bilder på det du vill sälja för en första bedömning på info@balstaauktionshall.com
Boka ett hembesök för värdering inför en eventuell försäljning. Önskar du hjälp med packning och transport ordnar vi även det!